Advaita Vedanta vervolgstudies

Na de basiscursus zijn er verschillende mogelijkheden om de Vedantastudie voort te zetten.

Bhagavad Gita studie
De Bhagavad Gita spreekt niet alleen over de visie van eenheid, maar besteedt ook veel aandacht aan emotionele groei in de vorm van karmayoga. In deze studie leer je hoe je harmonieuzer met jezelf en je omgeving om kunt gaan. Je ontdekt de waarde van compassie. Ook krijg je middelen aangereikt om op een juiste manier om te gaan met de uitdagingen in het leven. Dit alles volgt uit een helder begrip van Ishvara.

Lees meer over de Bhagavad Gita

Upanishad studie
Upanishads zijn de brongeschriften van de Vedanta-traditie. Een studie van de upanishads geeft verdere verdieping van je begrip van de visie van eenheid. Enkele upanishads die aan bod komen zijn: Mundakopanishad, Kenopanishad en Kathopanishad.

Upanishads komen in eerste instantie wat cryptisch over, maar wanneer ze op de juiste wijze worden ontvouwd, ontdek je dat het prachtige teksten zijn die de visie op consistente wijze uiteenzetten. Voor deze studie is het van belang dat je al enige ervaring hebt met het traditionele Vedanta onderwijs.

Prakarana studie
In de Vedanta-traditie bestaan diverse hulpteksten (prakarana’s) die de visie van de upanishads op systematische wijze uiteenzetten en ondersteunende modellen en argumenten geven. Teksten die bestudeerd worden zijn onder andere: Vivekacudamani, Pancadashi, Drg-drshya-viveka en Upadesha-saram.

De lessen zijn op locatie in Lelystad te volgen of online via Zoom en worden gegeven door Rommert of Manon van Dijk.

Heb je vragen? Mail dan naar contact@advaita.nl