Studenten aan het woord over traditionele Vedanta-studie

Op deze pagina vertellen studenten over hun kennismaking  met Advaita Vedanta, over hun ervaringen met het traditionele onderwijs en over de ontwikkelingen die ze doormaken. 


“Dankzij de Vedanta-lessen sta ik veel ‘steviger’ in het leven. Ik merk dat mijn leven enorm verrijkt is door deze mooie kennis, die Rommert zo goed weet over te brengen. Ik begrijp beter hoe het leven in elkaar steekt en dat geeft zoveel meer vreugde en ontspanning. Het maakt me heel dankbaar voor het leven.”

Judith, Amsterdam


“Als kind droomde ik ervan om professioneel tennisser te worden. Dat was het ultieme doel. Elke dag trainde ik met vriendjes of ik sloeg in mijn eentje ballen tegen een muurtje tot er nauwelijks meer haren op zaten. Rond mijn veertiende werd het echter duidelijk dat ik de top niet zou halen. Ondanks minder trainingsarbeid haalden andere jongens een hoger niveau.

Wat ik me toen nog niet realiseerde was dat vanaf dat moment een zoektocht begon. De mythe van toptennisser kon niet langer geleefd worden en onbewust ontstond er een soort identiteitscrisis zonder houvast en duidelijk doel.

Pas met de kennismaking van het traditionele onderwijs van Advaita Vedanta kreeg ik helder voor ogen dat ik een zoeker was en waarnaar ik op zoek was; kennis over mijzelf als vrij van elk denkbaar gebrek. Gelukkig kwam ik er vlug achter dat een goede leraar onontbeerlijk is om de tijdloze kennis jezelf eigen te maken.

Ik vind het heel bijzonder hoe gedegen Rommert en Manon de traditionele leer voortzetten en voor het eerst op deze wijze introduceren in Nederland. Met veel respect voor de eeuwenoude traditie en de lijn van leraren inspireren zij zowel in woord als in daad.

Het onderwijs biedt inzicht in de onlosmakelijke verbondenheid van alles en iedereen met elkaar en de onlosmakelijke verbondenheid met Ishvara (God). Deze kennis geeft mij als individu rust, vreugde en vertrouwen in alles dat het leven te bieden heeft. Stapje voor stapje doorzie ik de beperkende overtuigingen over mijzelf, waardoor meer vrijheid van handelen ontstaat.

De kracht van de traditionele manier van lesgeven is voor mij de verfijnde methode waarover ik me blijf verbazen. Elke tekst benadert de relatie tussen individu, wereld en Ishvara net weer op een andere wijze, waardoor het grotere plaatje steeds helderder wordt.

Als tennisser doe ik nog altijd mijn best de bal over het net en tussen de lijnen te slaan. Tegelijkertijd is het fijn om te realiseren dat het voor het grotere plaatje niet uitmaakt. De bal onder in het net, tegen het gaas, of zelfs over het hek; het is allemaal binnen de orde van Ishvara.”

Sander, Amsterdam


“In mijn leven las ik ontelbare boeken en volgde ik heel wat opleidingen, meestal rond persoonlijke ontwikkeling en zingeving. En ook al was ik best tevreden omdat ik telkens iets nieuws bijleerde, toch kreeg ik altijd opnieuw het gevoel ‘dat er nog iets ontbrak’. Tot ik uiteindelijk bij Vedānta terechtkwam.

Ondertussen volg ik sinds een tweetal jaar les, en het boeit me nog altijd evenveel. Dat is zeker voor een groot stuk te danken aan de manier van lesgeven: vertrekkende vanuit de originele geschriften, volgens de eeuwenoude traditie, waarbij een aantal basisinzichten telkens opnieuw vanuit een andere hoek belicht worden, zodat er elke keer een nieuw puzzelstukje wordt gelegd. Maar het is vooral de visie van Vedānta op zich die me blijft fascineren: die gaat terug tot de meest fundamentele aspecten van het leven, tot de essentie van alles, ‘wie ben ik en hoe zit het met de wereld die me omringt?’.

De belangrijkste reden waarom ik na twee jaar nog altijd even enthousiast (en nieuwsgierig naar meer) ben, is dat het een zéér sterke impact heeft gehad – en nog altijd heeft – op de manier waarop ik in het leven sta en waarop ik naar de dingen kijk. Het heeft me als persoon doen groeien en doet me steviger geworteld, meer tevreden en met minder ‘angst’ in het leven staan. Zonder enige twijfel is het voor mij zowel een spiegel als een houvast in mijn leven geworden, elke dag opnieuw.”

Mieke, Brussel


“Na jaren van spiritueel zoeken stond ik op een zeker moment voor een muur. Ik had al veel gedaan (tai chi, yoga) en verschillende leraren gehad. Ook had ik meerdere bezoeken gebracht aan de ashram van Ramana Maharshi in India. Ik las de Bhagavad Gita, de Upanishads en de Ashtavakra Samhita, mediteerde en verzorgde een altaartje. Niet verkeerd. Maar het leidde niet tot écht begrip.

Ik kwam in contact met het boekje ‘Emotioneel Volwassen’ van Swami Dayananda. Dat was opeens heel erg begrijpelijke taal. Ik ben toen bij mijn toenmalige leraar weggegaan en heb daarna nog meer boeken van Swami Dayananda besteld en ook de geluidsopname van de retraite met hem in Nederland. Daar werkte ik een tijd mee, totdat ik de aankondiging zag van de studiedag over de Upanishads in de Roos begin dit jaar. Het leek me leuk om Rommert en Manon, de mensen achter de boeken, te leren kennen. Ik was verrast over de helderheid van Rommerts uitleg die dag. Lang verhaal kort: ik ben de Vedanta-basiscursus gaan volgen en heb na wat wrijving, omdat ik van verschillende begrippen andere interpretaties had opgedaan, alles waarop ik me tot dan toe verliet geleidelijk aan losgelaten en zit nu ontspannen en tevreden in de vervolgstudie.

De traditionele Vedanta is een “mer à boire”, een zee om te drinken. Meer dan genoeg voor mijn dorst. Rommert geeft onvermoeibaar en blijmoedig zijn kennis door en laat geen vraag onbeantwoord. Fijn vind ik ook het mantra chanten en de uitleg van veel begrippen in het Sanskriet. Aanvankelijk vond ik Lelystad ver weg, maar het is in feite – vergeleken met India – heel erg dichtbij.”

Ester, Amsterdam


“Door het lezen van het boek ‘I am that’ van Sri Nisargadatta raakte ik geïnteresseerd in de Advaita Vedanta-leer. Ik merkte dat sommige complexe onderwerpen en (ogenschijnlijke) tegenstrijdigheden die werden uiteengezet in het boek voor mij nog erg abstract en lastig te interpreteren waren. Na een zoektocht op het internet kwam ik uiteindelijk bij Rommert terecht en heb ik mij opgegeven voor de basiscursus gericht op de traditionele Vedanta.

De cursus heeft enorm bijgedragen aan mijn verdere begrip van Vedanta. De lessen zijn logisch opgebouwd en Rommert neemt ruim de tijd om bij complexe onderwerpen stil te staan. Met behulp van duidelijke voorbeelden en door middel van logisch redeneren heeft Rommert een hoop twijfels en onduidelijkheden over de leer bij mij weggenomen. Daarnaast werd de functie van meditatie en het belang van de manier van handelen in het dagelijkse leven verder uitgelegd.

De cursus heeft mij enorm veel verdieping en richting gegeven. Ik ervaar meer rust en tevredenheid door een andere houding en kijk op het leven en het bestaan, zonder dat er werkelijk iets is veranderd aan de omstandigheden. Ik kan de cursus daarom ook aan werkelijk iedereen aanraden!”

Adriaan, Amsterdam


“Vanaf dat ik kind was heb ik me verwonderd over wat ‘alles’ te betekenen heeft, heb ik me afgevraagd wat het is. Ruim een jaar geleden werd die vraag door een burn-out en een paar bijzondere ervaringen weer erg actueel. Via een zoektocht kwam ik bij Vedanta, bij Manon en Rommert. De kennis die zij aanreiken is even mind blowing als logisch en herkenbaar. Het klopt. Nu leer ik dat inzicht de verwondering laat bestaan, en dat verwondering ook samengaat met dankbaarheid en vrede.”

Hugo, Amersfoort


“Door mijn interesse in zingeving ben ik gaan studeren aan de universiteit voor humanistiek en gaan werken in de geestelijke gezondheidszorg. Mijn nieuwsgierigheid naar de zin van ons bestaan en de bron van de kennis hierover heeft me een aantal jaar geleden naar de Veda’s en Vedische studies geleid. Door die studie ben ik het pad van de ayurveda ingeslagen, maar nog steeds blijft bij mij de interesse in de filosofie die hier (en overal) aan ten grondslag ligt bestaan. Een kennis van me vertelde me over de Vedanta-studiegroep in Eindhoven en zodoende ben ik begonnen met de Vedantaleer bij Rommert aan de hand van de Bhagavad Gita.

De lessen worden door Rommert op traditionele wijze onderwezen en dat was in het begin wennen omdat het in het begin lijkt alsof er geen tempo in zit. Gelukkig doet Rommert geen concessies en ben ik nu erg blij dat hij de lessen volgens de traditie invult, dit maakt dat ik me de stof veel beter eigen kan maken en dat de kennis zich langzaam maar zeker diep kan wortelen.

Het is zeker een aanrader voor iedereen die met zingeving, yoga, hindoeïsme etc. bezig is of wil zijn.”

Jasmijn, Eindhoven


“Wij kunnen de studie met Rommert aan iedereen aanraden, omdat deze een helder licht werpt op wie je in wezen bent en wat je plaats is in het grote geheel. Het leven wordt daardoor lichter, er is meer inzicht, energie en blijdschap.

Toen wij elkaar in 1974 leerden kennen, hoorden wij soms Jules de Corte’s liedje “ik zou wel eens willen weten” op de radio. Dat sprak ons aan, want wij hadden veel vragen over onszelf en de wereld. Deze werden gaandeweg teruggebracht tot één vraag: “wat is de eenheid in al deze verscheidenheid?”

Via lidmaatschap van de vrijmetselarij kwamen wij bij toeval op het spoor van Advaita, zoals deze onderwezen wordt in de Vedanta. Dit bracht ons bij de School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit, waar kennis uit de Vedanta bestudeerd wordt. Daar deze geschriften vanuit het Sanskriet (veelal via het Engels) naar het Nederlands vertaald zijn, kwam de behoefte op het Sanskriet op zich te gaan bestuderen en via de School van Praktische Filosofie in Engeland de Sanskriet examens te gaan doen. Door haar universele, logische en heldere karakter geeft Sanskriet voeding vanuit de Bron en wijst zij de weg terug naar die ene Bron, waaruit het vele ontstaat.

Vanuit een sterk verlangen de onderwijstraditie van Advaita Vedanta beter te leren kennen, kwamen wij bij Rommert van Dijk terecht.
De lessen met Rommert zijn zeer verhelderend en transparant (alles wordt per dictafoon opgenomen). Hij interesseert zich voor onze spirituele weg, is goed onderlegd in Sanskriet en de Veda’s, en geeft antwoord op onze vragen.
Tevens doet het ons goed recitatielessen van hem te krijgen.”

Een echtpaar uit Voorschoten


“Ik ben al enige jaren met Vedanta bezig en wilde graag les van een leraar die is opgeleid vanuit de traditie. Ook wilde ik mijn kennis verder verdiepen om het hele plaatje helderder te krijgen. Zonder leraar is het zeer lastig, zo niet onmogelijk, om deze kennis volledig helder te krijgen. Bij zelfstudie ontstaan er altijd misvattingen. Zeker ook omdat er van alles en nog wat doorgaat voor Vedanta met vaak geheel tegengestelde ideeën en overtuigingen. Zonder een goede leraar die deze kennis ontvouwt, kun je naar mijn mening maar tot een zeker punt komen. Ik heb dan ook veel aan de lessen, omdat steeds meer puzzelstukjes op de juiste plek vallen. Deze Vedantastudie is echt een geheel met een duidelijke opbouw.

Ik zou traditionele Vedanta zeker aanraden aan mensen die al enige jaren bezig zijn met Vedanta. Ook mensen die vastzitten in hun studie of zich verder willen verdiepen zijn bij het traditionele onderwijs aan het juiste adres. Uiteraard is het voor mensen voor wie dit volledig nieuw is ook zeer geschikt! Al kan ik me voorstellen dat je dan nog niet de grote waarde inziet van het traditionele onderwijs. Bij twijfel zou ik contact opnemen en eventuele vragen gewoon stellen.”

Bob


“In mijn studententijd ben ik lessen gaan volgen op de School voor Praktische Filosofie in Amsterdam. Die lessen bevatten ook kennis uit de Vedanta. Ik heb die school ongeveer 10 jaar bezocht. Om verschillende redenen ben ik met die lessen gestopt, maar de kennis die ik daar heb gekregen, heeft mij nooit meer losgelaten.

Ik ben blijven mediteren en ben daarnaast yoga gaan beoefenen. Dat geeft rust en is erg fijn, maar het is mij duidelijk geworden, dat het me niet verder brengt in de zoektocht naar het uiteindelijke doel van het leven.

Enige tijd geleden heb ik het boek “The book of One” van Dennis Waite gelezen. Daarin schrijft hij uitgebreid over de kennis van de Vedanta en het belang van het traditionele onderwijs daarover. Aan de hand van een aantal suggesties die hij in het boek geeft, ben ik terechtgekomen bij de school van Rommert en Manon van Dijk.

Inmiddels volg ik bij Rommert wekelijks lessen. Daar ontvang ik de kennis waarnaar ik steeds op zoek ben geweest. Ik ben nu beter in staat om de kennis in mijn leven toe te passen dan in het verleden. Langzaam maar zeker geeft het mij ontspanning en accepteer ik het leven meer zoals het komt. Door de lessen wordt het zicht op het grote geheel duidelijker. Ik hoop nog lange tijd de kennis te mogen ontvangen.”

Marion, Purmerend


Terug naar de pagina Lesaanbod